Šta je zeolit?

Zeolit (klinoptilolit) je prirodni silikatni materijal rešetkaste porozne strukture, sa mikroporama, nastao mešanjem vulkanske lave sa podzemnim alkalnim vodama u posebnim geološkim uslovima, u milenijumskom vremenskom periodu.

Njegova rešetkasta struktura sačinjena je od silicijuma ( SiO4 ) i aluminijuma ( AlO4 ), a u ovim jakim rešetkastim mrežama nalaze se katjoni kao što su kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum. Zahvaljujući ovakvoj strukturi, zeolit poseduje veoma snažnu sposobnost jonske donacije navedenih katjona uz istovremenu apsorptivnu sposobnost.

Za šta se koristi zeolit?

Kako odabrati efikasan i bezbedan zeolit?

Zeolit se širom sveta koristi za humanu upotrebu, jer je preko 20 godina poznat kao jedan od najboljih „čistača“ i detoksifikatora ljudskog organizma.

Međutim, od izuzetnog je značaja odabrati pouzdanog proizvođača zeolitnog preparata.

Na tržištu postoji veliki broj suplemenata na bazi zeolita, ali je „Detoxamin“, austrijskog Energetix-a, jedini odobren od strane Ministarstva zdravlja kao prirodno, lekovito medicinsko sredstvo.

Da bi se pojačao efekat i delovanje klinoptilolita, on se u Energetix-u obrađuje posebnim tehnološkim postupkom, koji je patentom zaštićen. Sam postipak naziva se aktivacija, a njime se prirodni zeolit aktivira i poprima nova fizička svojstva kojima povećava svoju aktivnu površinu i pojačava apsorpcionu moć. Pored toga, zeolit u procesu aktivacije takođe pojačava i jonsku izmenu, kao i kapacitet elektronske donacije, tako da je mnogo delotvorniji od polaznog proizvoda.

Šta je detoxamin?

Dok klinoptilolit koji nije aktiviran ima apsorpcionu sposobnost od 300 m2 /kg, aktivacijom njegova apsorpciona sposobnost iznosi 1000 m2 /kg. Tako aktiviran klinoptilolit postaje detoxamin.

Zahvaljujući svojoj sposobnosti jonske donacije, detoxamin ima visoko izraženi afinitet prema teškim metalima, pa olovo, živa, kadmijum i drugi teški metali bivaju privučeni i vezani u njegovu rešetku i na takav način eliminisani iz organizma. Oksidativni metabolizam je najdelotvorniji način stvaranja energije neophodne ćeliji, ali on sa druge strane dovodi do formiranja slobodnih radikala koji oštećuju biološke strukture, lipidnu ćelijsku membranu, DNK, te ćelijske organele. Povećanu produkciju i stvaranje slobodnih radikala u telu uzrokuje i zagađenje životne sredine (zagađenje vazduha, teški metali, pesticidi), UV zračenje, ishrana bogata mastima, duvan, alkohol, neadekvatna fizička aktivnost, metabolizacija nekih lekova (oralni kontraceptivi). Oksidatvni stres igra značajnu ulogu u nastanku arteroskleroze (a samim tim u nastanku infarkta miokarda i moždanog udara), šećerne bolesti, reumatskih obolenja, zaraznih bolesti, katarakte, malignih tumora, te prouzrokuje prerano starenje. Antioksidansi su supstance koje svojim delovanjem smanjuju produkciju ili ubrzavaju eliminaciju slobodnih radikala koji su već formirani.

Detoxamin pokazuje veoma visoku antioksidativnu aktivnost ne samo predupređujući dejstvo slobodnih radikala, već svojim kapacitetom vezivanja katjona smanjuje mogućnost njihovog nastanka.

Kod pacijenata koji zbog teškog kliničkog stanja ili iz nekih drugih razloga ne mogu da neutrališu delovanje oksidativnog stresa, detoxamin može da poboljša efekte i učinak terapije kao i da dovede do poboljšanja opšteg stanja i da dovede do smanjenja subjektivnih tegoba, povećanja apetita, regulacije rada digestivnog trakta.

Detoxamin ima izuzetne i pozitivne efekte kod malignih tumora, s jedne strane pomaže oporavak a sa druge strane povećava učinak hemoterapije, te dovodi do poboljšanja opšeg stanja bolesnika aktivacijom limfocita i interleukina.

Primenjen kod osteoporoze, dovodi do povećanja gustine kostiju, povećavajući resorpciju kalcijuma.

Intenzivni fizički napor, kao i intenzivan spotski trening, a posebno nestručno doziran i vođen trening, dovodi do direktnog povećanja slobodnih radikala i laktatnih supstanci u krvi. Posledice oksidativnog stresa i povećanja laktata kod sportista su brojne. U lakšim slučajevima manifestuju se bolovima u mišićima, zamorom, usporenim oporavkom, a u težim slučajevima i trajnim oštećenjem mišića. U ekstremno visokom porastu laktata u krvi, kada govorimo o laktoacidozi, kao rezultat oksidativnog stresa i teškog poremećaja opšteg stanja javlja se mučnina, povraćanje, dehidratacija, a u najtežim oblicima nastaje šok, laktoacidična koma i dolazi do prestanka rada bubrega.

Studije sprovedene sa korišćenjem detoxamina pokazuju da se nakon dvonedeljnog korišćenja detoxamin kapsula u dozi od 3 puta dnevno po 3 kapsule, i to u toku intenzivnog treninga, nivo laktata u krvi smanjuje za 46,9%.

Lokalna aplikacija detoxamin praha dovodi do ubrzanog zarastanja rana zahvaljujući vezivanju eksudata iz rane i njenom zasušenju. Primena detoxamin praha kod rana koje su teško izlečive, kod venskih i arterijskih ulceracija, usnih i genitalnih herpesa dokazano je brže i bezbolno zarastanje bez pratećih komplikacija. Takođe su postignuti odlični rezultati u sanaciji mladalačih akni uz kombinovanu oralnu i lokalnu primenu detoxamina.

Izuzetno je važno naglasti da detoxamin deluje iz gastrointestinalnog trakta, da se ne resorbuje, da nije toksičan, da se ne akumulira u unutrašnjim organima, te da ne postoji toksična niti letalna doza.

Vodeći računa o kvalitetu biljnih i mineralnih sastojaka, obradom u visoko zahtevnim tehnološkim uslovima, proizvođač detoxamin proizvoda garantuje visok kvalitet i delotvornost svih proizvoda.

  • Apsorpcija toksina preko cele površine kože i/ili iz unutrašnjih organa;
  • Energetska potpora organizmu preko poboljšanja energetskog stanja na nivou ćelije, putem odavanja elektrona i promene elektrostatičkog napona ćelijske opne;
  •  Apsorpcija i neutralizacija slobodnih radikala;
  • Pozitivan uticaj na razvoj i aktivaciju limfocita i interleukina

Preporučuje se:

• Za detoksifikaciju organizma od teških metala,slobodnih radikala, amonijaka,radionuklida;

• Kod hroničnih bolesti;

• Sportistima, jersmanjuje nagomilavanje mlečne kiseline i dovodi do bržeg oporavka; • Za jačanje istimulaciju imunog sistema (posebno kod imunodeficijentnih osoba);

• Za snabdevanje organizma neophodnim mikroelementima;

• Za regulaciju pH krvi;

• Kao pomoćno sredstvo kod zračenja i hemoterapije;

• Kao nutrikozmetik, dovodi do poboljšanja celokupnog metabolizma kožnog tkiva ičini kožu lepšom;

• Proizvod je kontraindikovan kod osoba koje su imale transplantaciju većih organa, jer stimuliše imuni sistem, pa bi moglo doći do odbacivnja transplantata.

Energetix poseduje liniju proizvoda baziranu na zeolitu, mineralu za koji stručnjaci predviđaju da će u budućnosti biti sastavni deo hrane, za ljude kao i za životinje.

Zeolit, obrađen na opisan način, jedan je od najdelotvornijih poznatih „čistača“ organizma koji tu svoju ulogu obavlja bez ikakvih nus-efekata, i koji bitno pojačava svaki dodatni elemenat koji mu se eventualno dodaje.

Linija „detoxamin“ obuhvata tri kategorije :

• Medicinska sredstava odobrena od strane Agencije za lekove (detoxamin Basic Capsule, detoxamin Basic Farina i detoxamin Royal Capsule);

• Dijetetske suplemente odobrene od strane Ministarstva zdravlja (Osteo De3 i Acai Slim Plus);

• Ostale proizvode na bazi zeolita koji nisu za oralnu upotrebu (TTC-10 i detoxamin puder).

Detoxamin Basic Capsule – zdravima preventiva, bolesnima pomoć!

Prirodni zeolit, klinoptilolit, spada u grupu primarnih antioksidanata. Kao takav smanjuje novo formiranje štetnih slobodnih radikala u digestivnom traktu do 50%. On umanjuje katalitičko formiranje radikala pomoću jona prelaznih metala i to kako u čistim lipidnim emulzijama tako i u kompleksnijim sistemima. Tretman prirodnim zeolitom, klinoptilolitom, sproveden sa pacijentima obolelim od malignih obolenja pokazao je jasno poboljšanje ukupnog antioksidativnog statusa kod svih pacijenta. Detoxamin, prirodni zeolit u kapsulama, ili u prahu, bitno poboljšava uspehe svih vrsta terapija na takvim bolesnicima.

Basic Capsule DT – 002, 180 kapsula Zeolit 410 mg, kapsula

Način upotrebe: Za najbrži učinak, uzimati 3x dnevno po 2-3 kapsule uz obroke sa malo vode.

Ukoliko želite da nabavite „Detoxamin“ kapsule ili imate pitanja vezana za njihovu upotrebu, pozovite neki od sledećih  brojeva telefona: 062/107-22-52 i 064/402-61-92 (svim danima u nedelji od 8 do 19.30h) ili nam pišite na email adresu planetazdravlja@gmail.com.

 

 

 

Izvor: www.energetix.rs