Ukoliko se paru ne može pomoći oko procesa zatrudnjivanja ni procedurama kao što je vantelesna oplodnja(VTO), on će najverovatnije početi da razmatra korišćenje donorske jajne ćelije u svrhu oplodnje.

 

Donorska jajna ćelija, a nekada i donorski embrion, omogućava ženi koja je neplodna da iznese trudnoću i rodi dete.

Slede situacije u kojima treba razmatrati opciju upotrebe donorske jajne ćelije za oplodnju:

1.Prevremeno slabljenje funkcije i kvaliteta jajne ćelije, dakle pre 40-te godine;

2. Smanjena ovarijalna rezerva, što znači da su jajne ćelije lošeg kvaliteta, a što može biti uzrokovano starosnom dobi žene, jer plodnost naglo opada nakon 40-te godine;

3. Genetski prenosive bolesti koje kao takve mogu biti prenete na dete;

4. Istorija neuspeha vantelesne oplodnje, pogotovo kada je zaključak specijaliste da je kvalitet jajnih ćelija žene problem.

Koriščenje donorskih jajnih ćelija postaje sve češći metod koje parovima omogućava roditeljstvo.

Ovo se naročito odnosi na slučajeve kada žena ima više od 40 godina i kada predstavlja poslednju opciju koja je ostala za razmatranje.

Ova metoda, inače, donosi najviše uspeha od svih metoda koje se koriste u procesu zatrudnjivanja.

Tačnije, postoji podatak da implantacija svežih(ne smrznutih) embriona nosi 43,4% šanse da žena ostane u drugom stanju.

 

Kako odabrati donora jajne ćelije?

Većina donora jajnih ćelija ostaje anonimno, ali neki parovi preferiraju da upoznaju donora jajne ćelije i preduzmu zakonske korake u vezi sa donacijom jajne ćelije.

U ugovoru koji se sačinjava tačno su određeni uslovi svakog budućeg odnosa donora i deteta, čak i ako je donor blizak rođak ili prijatelj. Janso se nazačava da su zakonski roditelji deteta par kome je doniranja jajna ćelija.

Napor da nađete sami donora je manji nego da to prepustite klinikama koje se time bave. Mana ovoga može biti jedino to što obavljanje razgovora sa potencijalnim donorom ume da bude neprijatno, za razliku od nalaženja donora preko agencije koja se time bavi, a koje ne zahteva nikakav kontakt sa donorom.

Veoma je važno da donor bude testiran na genetski prenosive poremećaje i oboljenja, kao i na HIV.

Ovo važi i za žene kod kojih će za proces inseminacije koristiti donorska sperma.

-Program donacije jajnih ćelija uključuje upoznavanje budućih roditelja sa medicinskom i profesionalnom istorijom donora.

– Neki programi imaju striktno određene starosne granice koje donor mora da zadovoljava. Tako, npr, u nekim agencijama za doniranje jajne ćelije  donor ne sme da ima vise od 25 godina.

Inače, preporučuje se da donori jajnih ćelija ne treba da budu stariji od 34 godine.

Šta očekivati od postupka donacije jajne ćelije?

Procedura donacije jajne ćelije slična je standardnoj proceduri vantelesne oplodnje. Nakon detaljnog pregleda, žena koja treba da primi jajnu ćeliju donora biva podvrgnuta procesu hormonskih tretmana, kako bi se telo pripremilo za donorsku jajnu ćeliju i proces koji sledi.

 

 

Ukoliko žena ima još uvek funkcionalne jajnike, potrebno je da prima estrogenske i progesteronske tretmane kako bi se njen ciklus precizno poklopio sa donorskim.

U međuvremenu i donor biva tretiran hormonima kako bi se podstakla superovulacija.

Kada se steknu zadovoljavajući uslovi, jajna ćelija biva preuzeta od donora i oplođena.

Nekoliko dana kasnije, embrion ili embrioni implantiraju se u matericu buduće majke.

Ona će nakon toga nastaviti da prima hormonske tretmane oko 10 nedelja.

Napomena: Donorske jajne ćelije mogu biti zamrznute i ostavljene za kasniju upotrebu, ali su tada šanse za uspeh oplodnje niže.