Nekad osetite miris nečega i to Vas odmah transportuje u daleka i prošla sećanja na neki događaj ili doživljaj. Zašto je veza između sećanja i mirisa tako jaka?Istraživači su otkrili da postoji jaka povezanost između mirisa, sećanja i ranijeg životnog iskustva. Recimo iskustva i sećanja koja smo imali u petoj godini života mogu biti probuđena i izazvati pozitivna osećanja. Miris je duboko povezan za naše emocinalno stanje i utiče na naše ponašanje na iznenađujući način.

Razlog zbog kojeg imamo određene asocijacije kada osetimo određeni miris je, da su mirisne „lampice“ mozga povezane direktno sa emocionalnim centrom i hipokampusom koji je deo memorije. Sem toga, mirisi imaju funkciju u preživljavanju jer su u davnim vremenima pomagale čoveku da razlikuje jestivu od otrovne hrane, tako da mozak i ovako visoko evouliran pamti i povezuje mirise sa konkretnim dešavanjima. Neke asocijacije mogu biti jedinstvene.

Kod odraslih, mirisna sećanja uglavnom su vezana za parfem neke određene osobe, bivšeg partnera ili dragog prijatelja. Neki od nas i dalje u sebi imaju onaj primitvni nagon, pa s toga i potrebu da najpre nešto pomirišu pre nego što stave u usta.

Da mirisi igraju veoma važnu ulogu u našim životima dokazuje kako industrija parfema, tako i raznih mirisnih dodataka vezanih za ličnu higijenu, a isto tako i za prostor. Razni začini i današnja umetnost u kuhinji sigurno pokazuju koliko mirisi mogu da se duboko urežu u sećanje konzumenta. Važni su koliko i vizuelna sećanja, jer upotpunjuju i čine sliku  kompletnom i oživljavajućom.

I ko kaže da vremeplov ne postoji!