U normalnim uslovima, kada žena upotrebljava  kontraceptivne pilule postoji  jedna nedelja u mesecu u toku koje se koriste ili “lažne pilule” koje nemaju efekat ili se tad ne koriste pilule. Ta nedelja sledi nakon završenog pakovanja.

Tokom nedelje u kojoj se ne uzimaju pilule očekuje se menstruacija, 3-4 dana nakon uzimanja poslednje aktivne pilule. Posle tih sedam dana, osmi dan se započinje novo pakovanje.

Ponekad, krvarenje se može pojaviti i u periodu u kom se ono normalno ne očekuje.

Postoji nekoliko uzroka neočekivanog krvarenja van menstrualnog ciklusa:

Ukoliko ste tek počeli da koristite kontraceprivne pilule, može doći do krvarenja između menstrualnih perioda, jer se organizam navikava na promene nivoa hormona uzrokovane upotrebom kontraceptivnih pilula.

Krvarenje van menstrualnog ciklusa bi trebalo da prestane nakon najviše tri meseca i nije opasno.

Obično je blaže nego redovno menstrualno krvarenje. Ukoliko se krvarenje van menstrualnog ciklusa koje je izazvano upotrebom kontraceptivnih pilula  javlja više od tri meseca od početka upotrebe pilula, ili je krvarenje obilno, treba zameniti pilule koje uzimate drugim, a treba razmotriti i mogućnost prelaska na druge vrste kontraceptivne zaštite.

Ukoliko zaboravljate da uzimate pilule, veće su šanse da dođe do iregularnog krvarenja.

Ako ste pušač, moguće je da anti-estriogenski efekat cigareta dovede do poremećaja menstrualnog ciklusa.

Kombinovane kontraceptivne pilule koje sadrže manje količine aktivnih sastojaka mogu češće uzrokovati iregularno krvarenje nego one koje sadrže veću količinu aktivnih supstanci.

Starije generacije pilula ne kontrolišu krvarenje tako dobro kao novije generacije.

Postoje još neki uzroci iregularnog krvarenja koji nisu u vezi sa upotrebom kontraceptivnih  pilula:

Upotreba nekih lekova

Neki lekovi mogu ispoljiti interakciju sa kontraceptivnim pilulama. Proverite sa svojim lekarom da li je lek koji pijete kompatibilan sa kontraceptivnim pilulama koje upotrebljavate.

Polno prenosive bolesti

Iregularno krvarenje može biti uzrokovano polno prenosivim bolestima, a one se ne mogu sprečiti uzimanjem kontraceptivnih pilula.

Ostala ginekološka oboljenja ili kancer

Papa testom se proverava mogućnost identifikovanja promena na grliću materice ili rak grlića materice , kao mogući uzroci iregularnog krvarenja.

Umanjivanje kontraceptivnog efekta pilula može nastupiti kada se uzimaju dređeni antibiotici, ili usled povraćanja, kada se smanjuje sadržaj pilule u krvi.

Tačkasto krvarenje se može javiti u trudnoći.

Savet: Trudite se da uzimate pilule za kontracepciju uvek u isto vreme, i u tu svrhu podesite alarm da bi isključili mogućnost da zaboravite da popijete pilulu.

Da se ne bi prekidala navika uzimanja kontraceptivnih pilula u toku sedam dana, kada se očekuje menstruacija, neka pakovanja pilula sadrže dodatnih sedam pilula koje nemaju aktivne supstance, i na taj način se smanjuje mogućnost da zaboravite da započnete novo pakovanje na vreme.

Ukoliko ste skloni zaboravljanju da uzmete pilulu, drugi, alternativni načini kontracepcije su bolji izbor za vas.