Žučno kamenje formira se u žučnoj kesi, organu smeštenom ispod jetre. Žučna kesa ima pomoćnu ulogu  u procesu varenja, tako što skladišti žuč i vrši njenu sekreciju (lučenje) u tanko crevo.

Žuč je tečnost koja se proizvodi u jetri i sačinjena je od nekoliko vrsta supstanci, uključujući holesterol, bilirubin i žučne soli.

Šta je kamen u žuči?

Kamen u žuči predstavljen je delovima čvrstog materijala koji se formira u žučnoj kesi. On nastaje kada holesterol i žučni pigmenti formiraju čvrste čestice.

Vrste kamena u žuči

Postoje dve osnovne vrste kamena u žuči, i to:

Holesterolski kamen, obično žuto-zelene boje.

80% svih slučajeva kamenja u žuči čini holesterolsko kamenje.

Pigmentni kamen-ovo kamenje je manje veličine i tamnije je boje u odnosu na holesterolsko kamenje . Sačinjen je od bilirubina.

Pigmentni kamen češće se javlja kod osoba koje pate od određenih medicinskih stanja, kao što su ciroza jetre (oboljenje kod koga se zdravo tkivo jetre zamenjuje ožiljnim tkivom), ili oboljenja krvi kao što je srpasta anemija.

Šta uzrokuje pojavu kamena u žuči?

Udruženo delovanje nekoliko različitih  faktora mogu dovesti do pojave kamena u žuči i to:

Genetika

Ukoliko postoji istorija pojavljivanja kamenja u žuči u jednoj porodici, kod svih članova porodice postoji povećan rizik za razvoj kamena u žuči.

Gojaznost

Gojaznost je jedan od najvećih faktora rizika nastanka kamena u žuči, jer gojazne osobe obično pate od viška holesterola, a veoma lako može doći i do nepravilnosti u pražnjenju žučne kese, što takođe predstavlja faktor rizika za nastanak žučnog kamena.

Estrogen

Estrogen, ženski polni hormon, povećava nivo holesterola i smanjuje pokretljivost žučne kese. Žene koje su trudne ili koje upotrebljavaju pilule za kontracepciju ili su pak na hormonskoj terapiji, izložene su većem riziku od nastanka kamena u žuči.

Pol i starost

Pojava kamena u žuči češće se javlja kod žena i starijih osoba.

Lekovi za smanjenje holesterola

Pojedini lekovi koji imaju za cilj smanjenje holesterola u krvi, dovode do povećanja količine holesterola u žuči, što povećava šanse za razvoj kamena u žuči.

Dijabetes

Osobe koje boluju od dijabetesa imaju povećan nivo triglicerida u krvi (vrsta masnoće u krvi) , što predstavlja faktor rizika za nastanak kamena u žuči.

Nagli gubitak telesne težine

Ukoliko dođe do naglog gubitka telesne težine, jetra luči holesterol u većoj količini, što može dovesti do pojave kamena u žuči. Takođe, gladovanje dovodi do smanjenja pokretljivosti žučne kese, što je jedan od faktora rizika za nastajanje žučnog kamena.

Kamen u žuči može nastati kada postoji neravnoteža među materijama koje proizvode žuč. Npr, holesterolsko kamenje može nastati kao rezultat prekomernog prisustva holesterola u žuči.

Drugi uzrok može uključivati nesposobnost žučne kese da pravilno isprazni žuč u tanko crevo.