Uticaj kvaliteta i kvantiteta jajnih ćelija na plodnost, neplodnost i uspešnost vantelesne oplodnje

Starost žene je važan faktor u razmatranju verovatnoće da će se ostvariti trudnoća, jer je starost usko povezana sa kvalitetom jajnih ćelija, što je od ključnog značaja za kvalitet embriona.

Količina jajnih ćelija se takođe naziva ovarijska rezerva i predstavlja broj jajnih ćelija koji je ženi preostao.

U principu, broj preostalih jajnih ćelija je blisko povezan sa godinama starosti, ali može dramatično varirati u bilo kom starosnom dobu.

Specijaliste za plodnost rade analize rezervi jajnih ćelija kako bi procenili preostalu zalihu.

Može se ispitivati broj antralnih folikula ultrazvukom, meriti nivo FSH trećeg dana ciklusa kao i nivo AMH – to su najbolji testovi ovarijske rezerve.

Broj jajnih ćelija koji se izvuče u jednom ciklusu vantelesne oplodnje ima jak uticaj na šanse za uspeh te procedure.

Da li se može ispitati kvalitet jajnih ćelija?

Ne postoji test kvaliteta jajnih ćelija.

Najbolji parametar kvaliteta jajnih ćelija je starost žene.

Hromozomske abnormalnosti jajnih ćelija značajno se povećavaju sa starenjem žene.

Loš kvalitet jajne ćelije često se povezuje sa hromozomskim abnormalnostima-aneuploidija.

Pacijenti često kažu: „Moje jajne ćelije su u redu, ne moram da radim analize. Kada ih pitamo kako znaju da su jajne ćelije u redu, najčešći odgovori su:

„Zato što dobijam menstruaciju svakog meseca.“

„Zato što je moj ginekolog rekao da su mi jajne ćelije u redu.“

Međutim, ginekolog nije uradio nikakve testove rezerve u jajnicima, tako da je pacijent dobio informacije na osnovu pretpostavke, a ne na osnovu podataka.

Žena stara 45 godina može da ima jajne ćelije dobrog kvaliteta i dalje biti plodna, mada je to retko.

Sa druge strane, žena od 25 godina može da ima jajne ćelije lošeg kvaliteta i da bude neplodna (i to je retkost).

To su ekstremni primeri. Poenta je da kvantitet i kvalitet jajnih ćelija opada značajno kako žena stari.

Kada rezerva jajnih ćelija u jajnicima i plodnost počinju da opadaju?

Opadanje plodnosti kod žena obično počinje u ranim 30im i ubrzava se od sredine do kraja 30ih. Kvantitet i kvalitet jajnih ćelija kod svake pojedinačne žene može da bude prosečan za njenu starost, bolji od proseka, ili manji od proseka.

Kada parovi pokušavaju da zatrudne sami, ograničavajući faktor je ponekad kvalitet jajnih ćelija.

Žena može da ima redovne menstruacije i seks u savršeno vreme, ali ako jajna ćelija koja ovulira ima loš kvalitet, ona se ili:

1. neće oploditi

2. oplodiće se ali se neće razviti dovoljno dobro da može da se usadi u matericu

3. usadiće se ali neće biti zdrava i normalna dovoljno da se nastavi normalan razvoj fetusa – i završiće se pobačajem

Kada se radi stimulacija jajnika i intrauterina inseminacija ili in vitro oplodnja, problemi su slični.

Kod ovih tretmana takođe može postojati problem sa količinom jajnih ćelija i sa njihovim kvalitetom.

Ako se proizvede samo nekoliko jajnih ćelija uz lekove za stimulaciju jajnika, postoje manje šanse za uspeh procedure zbog problema smanjene rezerve u jajnicima. Problem može biti i kvalitet jajnih ćelija.

Crteži i diskusija ispod su tu da slikovito prikažu problem odnosa između kvantiteta jajnih ćelija, kvaliteta jajnih ćelija, starosti i plodnosti.

Tačke su jajne ćelije

Zelene tačke su jajne ćelije koje jesu dovoljno „dobre“ da se oplode, koje mogu normalno da se razviju u kvalitetan embrion i rezultiraju u rođenju zdrave bebe.

Crvene tačke su jajne ćelije koje nisu dovoljno „dobre“ da se oplode, razviju se u kvalitetan embrion i preskoče sve prepreke kako bi se razvile u zdravu bebu.

Na gornjoj slici vidite uzorak iz jajnika žene koja je u odmakloj fazi reproduktivnog doba – na primer, starosti 42 godine

Malo jajnih ćelija i nizak procenat kvalitetnih jajnih ćelija

Ovo je uzorak iz jajnika jedne mlade žene – na primer, starosti 28 godina.

Kao što vidite,  ima puno jajnih ćelija i visok procenat kvalitetnih jajnih ćelija.

Na primer, ako radimo veštačku oplodnju kod ove dve žene:

Jedna ima 42 godine i rezervu sa malim brojem jajnih ćelija. Druga ima 28 godina i dobru rezervu jajnih ćelija.

Obe žene uzmu lekove za stimulisanje ovulacije.

Žena sa 42 godine ima mali preostali broj jajnih ćelija – i zato slabo reaguje na lekove – ona proizvede 4 jajne ćelije (tačke)

Žena sa 28 godina ima puno preostalih jajnih ćelija- i zato dobro reaguje na lekove – ona proizvede 14 jajnih ćelija (14 tačaka)

Što je još važnije, moramo imati zelene tačke umesto crvenih tačaka da bismo dobili zdravu bebu.

Odgovor jajnika na lekove je nasumičan – zelene tačke (dobre jajne ćelije) neće se više proizvesti u odnosu na crvene tačke (nekvalitetne jajne ćelije).

Ako (nasumično – zatvorenih očiju) zagrabimo kutlačom u jajnik žene stare 42 godine i dobijemo 4 tačke – da li su neke od njih zelene? Verovatnije je da će sve biti crvene – što za posledicu ima neuspeli ciklus VTO.

Ako kutlačom zagrabimo u supu tačaka iz jajnika sa dobrom rezervom i dobijemo 14 tačaka – da li su neke od njih zelene? Vrlo je verovatno će bar neke biti zelene – tada se može očekivati da će se proizvesti kvalitetan embrion, uspešni ciklus VTO i rođenje živog deteta. Možda se proizvedu i embrioni koji se mogu zamrznuti za kasnije pokušaje.

Vrlo često, razlog što VTO ne uspe je jednostavno taj što se ne dobije zelena tačka, odnosno kvalitetna jajna ćelija.

Poenta nije da žena stara 42 godine ne bi trebalo da pokuša VTO, a da žena od 28 godina treba da pokuša. Ovaj članak samo ilustruje probleme koji se odnose na rezerve jajnih ćelija, njihov kvalitet, kvalitet embriona i šanse za uspeh VTO i drugih tretmana neplodnosti.