Razlozi za uklanjanje grudnih implanata su brojni. Jedan od najčešćih razloga je nezadovoljstvo ishodom operacije uvećanja grudi. Više o komplikacijama ove operacije čitajte u: https://planetazdravlja.com/komplikacije-operacije-uvecanja-grudi/

Ostali razlozi za eksplantaciju su anaplastični veliki ćelijski limfom, pomeranje implantata, boranje, pucanje, smanjivanje (splašnjavanje) ili asimetrija. Neke žene mogu negativno reagovati na implant i dobiti infekciju ili krvarenje. Dijagnoza raka dojke takođe može zahtevati uklanjanje implanata.

Uklanjanje implanata: Šta da očekujem?

Uklanjanje implanata može ali ne mora da podrazumeva zamenu novim implantima. Mnoge žene se odluče za uklanjanje implanata i zamenu. Ako se stari implanti ne zamene novim, operacija uklanjanja se često radi zajedno sa podizanjem grudi jer se koža na grudima opusti i rastegne posle nošenja implanata. O tome razgovarajte sa plastičnim hirurgom pre nego što odete na operaciju uklanjanja implanata.

Operacija uklanjanja implanata obično traje do sat vremena, i koristi se opšta anestezija ili intravenska sedacija. Hirurg počinje operaciju tako što uklanja tkivo ožiljka (kapsulu) koje okružuje implante. Dalje, on ili ona uklanjaju implante. Ako ste odabrali implante sa fiziološkim rastvorom, hirurg ih može ispumpati pre uklanjanja. Implanti se obično uklanjaju kroz iste rezove koji su korišćeni za operaciju uvećanja grudi.

U nekim slučajevima, kapsula (ožiljak) se takođe uklanja. Može se obavljati ako:

  • Implanti se ne zamenjuju novim.
  • Novi implanti se postavljaju u novi položaj
  • Novi implanti su veći
  • Novi implanti su drugačijeg tipa ili teksture

Ako ne zamenjujete implante, džepovi gde su bili vaši prvobitni implanti vremenom će se zatvoriti. To će se desiti brže ako nosite posebne steznike za grudi koji takođe smanjuju šanse da se džepovi napune tečnošću.

Rizici i komplikacije uklanjanja implanata

Sve operacije su rizične, uključujući i uklanjanje grudnih implanata. Rizici obuhvataju:

Opuštanje dojki

Višak kože koja visi

Infekcija

Ožiljci

Gubitak osećaja u bradavicama

Komplikacije anestezije

Emotivni i psihološki problemi.

Oporavak posle operacije uklanjanja implanata

Oporavak varira u zavisnosti od razloga za uklanjanje implanata kao i od toga da li ćete ugraditi nove implante ili ne. Pratite uputstva vašeg lekara pažljivo kako biste izbegli bilo kakve komplikacije posle operacije. Lekar će vam pružiti važne informacije o tome šta možete i ne možete da radite posle operacije, kada da dolazite na kontrole, kao i uputstva o tome kako da negujete rane.

Opuštanje grudi (ptoza) se može javiti posle uklanjanja implanata ako se tkiva koja su implanti rastegli ne zategnu ponovo nakon uklanjanja. Ako se to dogodi, možete da uradite operaciju liftinga, podizanja grudi.