Imate fobiju od ujeda pauka i žaoka raznih insekata?

Da li ste se probudili sa ujedom na koži nepoznatog porekla, praćen crvenilom i blagim otokom i panično pomislili da vas je tokom noći ujeo pauk?

Treba da znate da su ujedi većine pauka i insekata, uključujući komarce, buve, muve,  slični po izgledu, i najčešće ne predstavljaju opasnost.

Tipično, tečnost koju insekt ubrizga ujedom izaziva u koži mali otok i osip, koji traje nekoliko sati ili nekoliko dana. Predstavlja reakciju rganizma na strano telo.

  • Ovakvi ujedi retko predstavljaju opasnost, iako ujedi komaraca u nekim delovima sveta mogu prenositi oboljenja, kao što je Vest Najl virus, malarija, i encefalitis.

Za ljude koji su alergični na ujede nekih insektata i pauka, oni mogu da izazovu teške traume, i čak po život opasan anafilaktički šok.

Takođe, ujedi nekih pauka, krpelja i insekata su otrovni i povezani sa određenim bolestima.

Ujed krpelja

Dok je većina ujeda krpelja u suštini bezopasna, ako se na vreme primeti i krpelj se ukloni, postoji nekoliko vrsta krpelja koje mogu izazvati po život opasne bolesti kao što su pegavi tifus i lajmska bolest.

Ujed može dovesti do paralize, koja počinje sa ukočenosti i bolom u nogama i može dovesti do respiratorne insuficijecije.

Ovi slučajevi nisu česti.


Ujedi pauka

Ujedi pauka su retko opasni. Ipak, deca, kao i stariji ljudi sa alergijom na ujed su izloženi najvećem riziku od komplikacija.

Najopasniji ujed je ujed pauka koji se zove „Crna udovica“ , ali on se nalazi najviše u SAD-a i pogotovo u toplijim krajevima.

Za naše područje nije karakterističan.

  • Sam ujed ovog pauka može proći neopaženo, ali nakon samo nekoliko sati, počinje intenzivan bol i ukočenost, obično praćeni  mišićnim grčevima, bolovima u stomaku, groznicom, jezom i teškoćom disanja i gutanja.

Ipak, ovaj ujed nije više smrtonosan, jer više od 10 godina ni jedna osoba u SAD nije preminula od njega.

Škorpioni

Žaoke škorpiona mogu izazvati oštar bol, praćen ukočenosti. Retko, ovaj ujed proizvodi šok , pa čak i po život opasan sindrom brzog disanja, teškoće u govoru i mišićni spazam.

Manje od jednog procenta uboda je fatalan, i to su obično veoma mlade ili veoma stare žrtve.

Vatreni mravi

Ova vrsta mrava je tipična za Meksiko, i proizvodi male ujede, ispunjene tečnošću koji formiraju čir. Specifično je da kad ujed probije kožu, on se nastavlja oko ptimarnog ujeda u obliku luka. Otrov je u stanju da izazove ozbiljne reakcije, i u nekim slučajevima, čak- smrt.