Učenje menja sposobnost mozga za učenje. Ono ne samo da osnažuje naš mozak, već deluje ispunjujuće. Još davnih dana su naučnici potvrdili, da je najbolji lek protiv dosade i depresije upravo kontinuirano učenje. Sposobnost učenja može da se poboljša vežbanjem i radom na tome. 

Učenje se dešava na nekoliko hijerarskijskih nivoa, počevši od jednostavnog znanja pa do višeg nivoa razumevanja i ugrađivanja znanja za rešavanje različitih problema i kreativnog reagovanja na određenu situaciju. Formalna kategorizacija učenja se odnosi na onu koju je izneo Bendžamin Blum. Po njemu učenje se sastoji iz razmišljanja, osećaja i radnje. Naravno, sve tri kategorije podrazumevaju i memoriju. Koristeći zapamćene informacije na pravin način, obezbediće nam bolje razvijanje memorije na duže staze. Ono što je bitno da se naglasi, da osnovno stečeno znanje u nečemu i razvijanje istog na višem nivou su uvek u međuzavisnosti. Kvalitento sticanje te podloge će nam omogućiti brži razvoj na višem nivou saznanja.

Mozak takođe ima i emocionalnu hijerarhiju i tako obogaćuje našu svest i stvaranje naših stavova. Ona se odlikuje najpre prijemom i odgovorom koji podstiče onog ko uči da reaguje i obraća pažnju. Sledi vrednovanje odnosno pridavanje značaja konkretnoj stvari ili situaciji, i na kraju dolazi organizacija i kategorizacija. Ovde dolazi do uklapanja određenih emocionalnih reakcija na nešto u svoju emocionalnu šemu, gde učenje samo po sebi postaje „ličnost“ karakteristika. Primer je kada neko promeni određeni stav ili pređe preko svoje predrasude da bi se prilagodio određenoj situaciji.

Da li ste se zapitali kako neki ljudi upijaju sve informacije kao sunđer?! Stara poslovica kaže: „ bogati postaju bogatiji, siromašni još siromašniji“. Veoma je važno da Vam se mozak ne ulenji. Bitno je da iznova i iznova obogaćujete svoje znanje ma iz bilo koje oblasti, ali bez zastoja, jer je veoma važno održavati „kondiciju“ mozga. Tehnike učenja i pamćenja su raznorazne i treba ih razvijati, i tako svoj mozak pripremite da se sve manje „ iznenadjuje“ kada naiđe nova situacija, problem…

Budite informisani, razvijajte oblast koja Vas interesuje, savladavajte tehnike i uvidećete koliko zaparavo možete i vi biti kreativni i svaku novu informaciju upiti mnogo brže.