Halitoza (neprijatan dah) i kako ga se otarasiti

Glavni uzrok neprijatnog daha (halitoza) su bakterije na zadnjoj strani jezika koje prouzrokuju neprijatan miris. Ove bakterije stvaraju nestabilna jedinjenja sumpora i druga štetna jedinjenja […]