VTO u prirodnom ciklusu

Za žene koje se bore sa sterilitetom, in vitro fertilizacija (IVF) može biti i blagoslov i prokletstvo. Iako je vantelesna oplodnja pomogla mnogim ženama da […]

Razlozi neuspeha vantelesne oplodnje

Zašto vantelesna oplodnja ne uspe?

Postoji jednačina za proces implantacije:

Kvalitet embriona + spremnost zida materice da primi embrion = šanse za implantaciju i trudnoća

Mnogi ljudski embrioni […]

Vantelesna oplodnja (VTO)

Tokom vantelesne oplodnje, jajne ćelije i spermatozoidi se spajaju u laboratoriji.

Ovulacija i izvlačenje jajnih ćelija.

Da biste se pripremili za asistiranu reproduktivnu proceduru, biće vam […]

Da li je Femara bezbedna za buduće trudnice?

Da li Femara izaziva urođene defekte kod novorođenčadi?

Postoji zabrinutost da korišćenje leka Femara (letrozol) povećava rizik od urođenih deformiteta novorođenčadi kada se koristi za stimulaciju […]

Vantelesna (in vitro) oplodnja

In vitro oplodnja
Za razliku od jednostavnijeg procesa inseminacije – kod koga se sperma doprema u matericu, ali se začeće dalje odvija prirodno,  in vitro oplodnja […]