Dupla materica

Uterus didelphis – ili dupla materica – je prilično retka pojava. Jedna u 1000 do jedna u milion žena širom sveta je ima, a […]

By |Blog|7 Comments