Kako da razlikujete menstrualno i nemenstrualno krvarenje?

Pre svega, hajde da definišemo tačkasto krvarenje. Tačkasto krvarenje je mala količina krvi koja izlazi kroz vaginu. Obično ni ne stigne na donji veš, već […]

Uzroci krvarenja van menstruacije

Abnormalno vaginalno krvarenje
Mnoge žene bar nekad u životu iskuse abnormalno vaginalno krvarenje između menstruacija. Vaginalno krvarenje se smatra abnormalnim ako se desi:
Kada ne očekujemo menstruaciju.
Kada […]