Da li je seksualna orijentacija urođena?

Ovo pitanje bilo je predmet brojnih rasprava već dugi niz godina, ali odgovor se još uvek ne zna.  Međutim, sve veći broj istraživača naginje ka […]