Šizofrenija i samoubistvo

Šizofrenija je hronična mentalna bolest. Simptomi su:

nenormalno razmišljanje
gubitak kontakta sa realnošću
halucinacije

Šizofrenija je snažno povezana sa povećanim rizikom od pokušaja samoubistva i izvršenim samoubistvima.

Među ljudima sa […]