Kako da više ne budem samokritičan /a?

Prestanite da kritikujete sebe

Većina ljudi zna, čak se i šale s tim, da su sami sebi najgori neprijatelji. Oni kritikuju sebe na načine na koje […]