Prva pomoć u slučaju epileptičnog napada (epi napada)

Kako pružiti prvu pomoć osobi koja ima epileptični napad?

Ako imate epilepsiju, uvek nosite sa sobom papir na kome je napisano od čega bolujete i uputstvo […]