Propuštene ili neredovne menstruacije

Većina žena ima između 11 i 13 menstruacija svake godine. Neki imaju više, a neki manje. Propuštene ili neredovne menstruacije moraju se posmatrati u odnosu […]