Da li se uz muziku bolje vežba?

Muzika i vežbanje : Kako muzika utiče na vežbanje?
U jednom istraživanju obavljenom prošle godine, britanski istraživači su tražili od 12 zdravih studentata muškog pola da […]