Mozak izbegava „gužve u saobraćaju“

Mozak izbegava „gužve u saobraćaju“ uz pomoć višestrukih kanala kojima putuju misli.

Moždane mreže mogu da izbegnu saobraćajne gužve u svojim najprometnijim raskrsnicama koje komuniciraju na […]