Lečenje hipotireoze: Lekovi koji deluju na tiroidne hormone

Tireoidni hormoni se uzimaju oralno, osim u retkim slučajevima, kao što su miksedemska koma. To stanje zahteva intravensko unošenje lekova. Doziranje varira sa godinama osobe […]