Uticaj broja i kvaliteta jajnih ćelija na uspešnost VTO

Uticaj kvaliteta i kvantiteta jajnih ćelija na plodnost, neplodnost i uspešnost vantelesne oplodnje

Starost žene je važan faktor u razmatranju verovatnoće da će se ostvariti trudnoća, […]