Multipla skleroza: problemi sa razmišljanjem

Otprilike polovina ljudi sa multiplom sklerozom će iskusiti neke probleme sa kognitivnom funkcijom. Kod većine ljudi, to znači usporeno razmišljanje, smanjena koncentracija, i smanjena memorija. […]