Kako da povećate kvalitet jajnih ćelija za 90 dana

U prošlosti se smatralo da je starost jedini faktor koji određuje zdravlje jajnika i jajnih ćelija. Na osnovu novih istraživanja, sada znamo da to nije […]

Uticaj broja i kvaliteta jajnih ćelija na uspešnost VTO

Uticaj kvaliteta i kvantiteta jajnih ćelija na plodnost, neplodnost i uspešnost vantelesne oplodnje

Starost žene je važan faktor u razmatranju verovatnoće da će se ostvariti trudnoća, […]