Šta je to gluten i gde se sve nalazi?

Gluten je opšti naziv za proteine koji se nalaze u pšenici (durum, emer, spelta, farina, faro, kamut i einkorn), raži, ječmu i tritikali. Gluten pomaže […]

Gluten je glavni krivac za salo na stomaku

U januaru 2013. jedan brazilski tim istraživača objavio je istraživanje kojim je stavio tačku na kontoverzno pitanje uzroka sala na stomaku.

Pre ovog istraživanja nisu postojali […]