Dijabetska neuropatija

Dijabetska neuropatija, uobičajena komplikacija dijabetesa, jeste oštećenje nerava koji vam omogućavaju da osetite osećaje kao što je bol. Postoji više načina na koje dijabetes oštećuje […]