Dijabetes

Dijabetes (šećerna bolest) je jedna vrsta poremećaja metabolizma. Termin metabolizam označava način na koji naše telo vari hranu koju koristi za energiju i rast. Većina […]