Epiduralna anestezija – za i protiv

Da li da koristim epiduralnu anesteziju prilikom porođaja?

Ključ za upravljanje porođajnim bolom je da osećate da imate kontrolu nad situacijom, i psihički i fizički. Kako […]