Možete li istovremeno imati bipolarni poremećaj i anksioznost?

Bipolarni poremećaj je psihičko stanje prisutno tokom čitavog života. Odlikuje se time da izaziva ekstremne promene raspoloženja koje mogu biti u rasponu od “visokih“ do […]

Kako se leči bipolarni poremećaj?

Na raspolaganju je nekoliko tretmana koji mogu pomoći u upravljanju bipolarnim poremećajem. Oni uključuju lekove, savetovanje i promene životnog stila. Neki prirodni lekovi takođe […]

Bipolarni poremećaj kod dece – kako prepoznati simptome?

Bipolarni poremećaj kod dece

Dijagnostikovanje
bipolarnog poremećaja kod dece je kontroverzno. To je uglavnom zato što deca ne
pokazuju uvek iste simptome bipolarnog poremećaja kao odrasli. Njihova
raspoloženja i […]

Šta je bipolarni poremećaj i kako prepoznati simptome?

Bipolarni
poremećaj je mentalna bolest koju obeležavaju ekstremne promene raspoloženja.
Simptomi mogu uključiti izuzetno povišeno raspoloženje zvano manija. Takođe
mogu da uključuju epizode ​​depresije. Bipolarni poremećaj je takođe […]

Prevencija bipolarnog poremećaja

Bipolarni poremećaj, ili manična depresija, jeste poremećaj mentalnog zdravlja koji se odlikuje dramatičnim promenama u raspoloženju osobe, od manije ushićenja do mračnih dubina depresije. Bipolarni […]

Bipolarni poremećaj na radnom mestu

Saveti za ljude sa bipolarnim poremećajem kako da se s njim izbore na poslu

Ako imate bipolarni poremećaj, dobro znate koliko problema on nosi sa sobom. […]

Bipolarni poremećaj (manična depresija) i ishrana

Promene raspoloženja koje nastaju kao posledica bipolarnog poremećaja mogu se obuzdati lekovima protiv bipolarnog poremećaja i promenama u svakodnevnim životnim navikama. Ali da li […]

Bipolarni poremećaj / manična depresija

Bipolarni poremećaj je ranije nazivan manična depresija. To je ozbiljan afektivni poremećaj, odnosno depresija, koji karakterišu dramatične promene raspoloženja. Bipolarni poremećaj je ozbiljno stanje, kada […]