Uticaj vežbanja na emocije

Pored poboljšanja fizičkog stanja, vežbanje pozitivno utiče i na emocije. Štaviše, povezanost emocionalnog zdravlja i kondicije može biti veliki motivator za vežbanje.

Suština je u tome […]

Kontrola besa

Bes je veoma moćna emocija koja može da potiče iz osećanja frustracije, bola, neprijatnosti ili razočarenja. To je normalna ljudska emocija koja može da varira […]