Odložena menstruacija: šta bi mogao biti razlog?

Odložena menstruacija je čest problem sa nekoliko potencijalnih uzroka, a trudnoća nije jedini.

Šta je odložena menstruacija?
Odložena menstruacija je problem koji se zove amenoreja. Postoji mnogo […]

Zašto izostaju menstruacije?

Medicinski termin za „odsustvo menstruacije “ je amenoreja. Žene nemaju menstruaciju pre puberteta , tokom trudnoće i posle menopauze. Ako žena ne dobija menstruaciju onda […]