ADHD (poremećaj nedostatka pažnje i hiperaktivnosti) kod odraslih

Većina ljudi pomisli na decu kad čuju termin poremećaj nedostatka pažnje i hiperaktivnosti. Ali 30% -70% dece sa ADHD-om imaju simptome ADHD-a i kada odrastu. […]

Poremećaj pažnje udružen sa motornom hiperaktivnošću (ADHD sindrom)

Simptomi ADHD poremećaja

Simptomi ADHD-a su nepažnja, hiperaktivnost i impulsivnost.

Neku decu sa ADHD-om prvenstveno ne drži pažnja dugo, neki su hiperaktivni-impulsivni tip, a neki kombinovani tip. […]