Zbog straha od porođaja sve više žena traži carski rez. Doktori kažu da razlozi za strah potiču od prethodnog iskustva sa hitnim carskim rezom ili korišćenja vakuuma pri porođaju.

Žene koje su imale uspešan vaginalni porođaj pomoću vakuuma imaju značajno duži porođaj i veću učestalost komplikacija kao što je retencija placente (gde deo ili čitava placenta ostaju u materici nakon porođaja), vaginalno ili rektalno cepanje. Ispitivanja su otkrila da se 44% žena koje su imale prethodno iskustvo sa vakuuom i hitnim carskim rezom plaši porođaja, 19% se plaši vaginalnog i rektalnog cepanja, 15% se plaši bola, a 12% se plaši da će beba pretrpeti stres tokom porođaja.

Žene koje iskuse hitan carski rez mogu patiti od anksioznosti koja se može uporediti sa posttraumatskim stresnim poremećajem. One bi trebalo da potraže savet svog lekara, babice ili psihoterapeuta nekoliko meseci nakon porođaja da bi izbegle strah od porođaja u budućnosti.

Carski rez treba obavljati samo kada je sigurniji od vaginalnog porođaja za majku ili bebu. Carski rez nosi sa sobom veći rizik od komplikacija. Strah od porođaja se verovatno može sprečiti edukacijom i poboljšanjem procesa porođaja.

Kontrola bola je jedan od aspekata porođaja koji se može poboljšati. Na primer, u nekim zemljama žene koje uzimaju epidural imaju kontrolu nad jačinom anestezije, jer je bol subjektivna stvar i nekad medicinsko osobolje ne može pouzdano da proceni jačinu bola pacijenta.

Važne informacije:

  • Strah od porođaja dovodi do toga da sve više žena traži carski rez, a primarni uzrok tog straha je prethodni carski rez ili vakuumska ekstrakcija.
  • Istraživači predlažu da savetovanje i obrazovanje žena, posebno nakon carskog reza, može pomoći u smanjenju slučajeva kada žene traže carski rez na sledećim porođajima.
  • Bolja kontrola bola tokom porođaja može biti još jedan način da se pomogne ženama da se manje plaše vaginalnog porođaja i da ga biraju umesto carskog reza.