Fraza „zdrav seksualni odnos“  ima drugačije značenje za svaki par jer svaki pojedinac ima različite seksualne potrebe. Generalno, “ zdrav“ seks bi trebalo da obuhvati sledeće:
Oba partnera treba da se osećaju podjednako zadovoljni seksualnim aktivnostima.
Nijedan partner ne treba da se oseća primoran da radi nešto što ne želi da radi.
Pravo da se kaže „ne“ u bilo koje vreme iz bilo kog razloga .
Uzajamno poštovanje pre i posle seksa .
Nijedna strana ne treba da trpi gubitak samopoštovanja.
Postoji poverenje , kao i otvorenost o seksualnoj prošlosti i trenutnim seksualnim aktivnostima .
romantic couple in front of santa monica amusement park at sunse