Kombu je naziv za mešavinu smeđih algi roda laminarija. Kombu je bogat izvor joda i gvožđa, ali ima manje vitamina nego alga Nori, koja se često nalazi u sušiju. Tradicionalna azijska medicina dugo se već oslanja na lekovito dejstvo kombu algi, a u poslednjih nekoliko godina, moderna nauka je potkrepila neka od tih verovanja.

Kombu alge imaju sledeća dejstva:

Zaštita od gama zračenja

Istrživanja su otkrila da kombu štiti nizove ćelija leukemije kod ljudi i krv miševa od gama zračenja. Ljudske ćelije koje se tretiraju fukoidanom (polisaharid koji se nalazi u kombu algi) pre zračenja oporavljaju se brže nego netretirane ćelij. Kada se ozrači krv miša, uzorci koji su primali fukoidan pokazali su manji pad u broju ćelija odgovornih za zgrušavanje krvi od netretirane krvi. Broj ćelija koje sadrže hemoglobin i ukupan broj crvenih krvnih zrnaca viši je u tretiranoj krvi.

Dejstvo protiv stvaranja ugrušaka

Studija objavljena u aprilskom broju časopisa „Istraživanja u fitoterapiji“ utvrdila je da supstanca koja se zove PLG, koja je izdvojena iz vrste kombu algi pod imenom Laminaria japonica, deluje protiv stvaranja ugrušaka. Istraživači su otkrili da tretiranje životinja ekstraktom ove alge odlaže formiranje ugrušaka u laboratorijskim pacovima, bez produžavanja vremena krvarenja. Pored toga, ugrušci koji su se formirali bili su manji. Slični rezultati su uočeni u in vitro studiji u kojoj je korišćena ljudska plazma (ljudska krv).

Holesterol

Studija objavljena 2010. u časopisu „Farmaceutska biologija“ istraživala je efekte supstance izvedene iz alge laminaria japonica na nivo holesterola. Posle davanja supstance pacovima sa visokim holesterolom, laboratorijski testovi su pokazali da se ukupan nivo holesterola i triglicerida smanjio, kao i nivo lošeg holesterola. U isto vreme, nivo „dobrog“ holesterola se povećao. Ovi rezultati su potvrdili nalaze studije iz 1996. godine koji su objavljeni u časopisu „Journal of Ethnopharmacology“, koja je utvrdila da su različite vrste alge laminaria snizile nivo holesterola, navodno smanjujući apsorpciju u tankom crevu.

Ćelije raka

Studija iz 2010. godine objavljena u časopisu „Toxicology in vitro“ utvrdila je da glikoprotein izolovan iz alge Laminaria japonica usporava širenje nekoliko linija ćelija raka. Ovaj glikoprotein je naročito efikasan kada se koristi protiv ćelijske linije raka debelog creva poznate kao HT-29, iako je efikasan i protiv nekoliko drugih ćelijskih linija karcinoma. Iako ova supstanca deluje na više načina, jedan od mehanizama delovanja je DNK fragmentacija.