Postoji više od 100 tipova humanog papiloma virusa. Neke vrste stvaraju bradavice – na stopalima i rukama. Oko 40 tipova HPV-a može inficirati genitalije – vulvu, vaginu, cerviks, rektum, anus, penis, ili skrotum.

Genitalne HPV infekcije su veoma česte. HPV je toliko čest da oko polovine svih muškaraca i više od 3 od 4 žene imaju HPV u nekom trenutku u svom životu. Ali, većina ljudi koji imaju HPV-om to ne znaju.

* Većina HPV infekcija nemaju nikakvo štetno dejstvo.
* Neki tipovi HPV-a mogu da prouzrokuju genitalne tj. polne bradavice koji se još nazivaju i kondilomi. To je HPV niskog rizika.
* Neki tipovi HPV-a mogu da izazovu promene ćelija koje ponekad dovode do raka grlića materice i raka drugih genitalnih organa i raka grla. Ovo su visokorizični HPV virusi.

Iako većina HPV infekcija nestane u roku od 8 do 13 meseci, neki u organizmu ostaju duže.  Dešava se da se HPV infekcija „sakriva“ u telu godinama, a da ne bude otkrivena. Zato je nemoguće znati tačno kada se neko zarazio, koliko dugo je bio zaražen, ili ko mu je tu infekciju preneo.

Ako ste zaraženi HPV-om, ne bi trebalo da se stidite ili plašite. Većina ljudi koji su imali seks imaju HPV u nekom trenutku u svom životu. I većina nestaju same od sebe.