Soja natopljena u toploj vodi oslobađa supstancu koja se bori protiv raka

Soja potopljena u toploj vodi mogla bi da postane novi „zeleni“ izvor u proizvodnji supstance koja suzbija rak, a koja se trenutno proizvodi u komplikovanom i dugotrajnom industrijskom procesu.

Hari B. Krišnan i njegove kolege objašnjavaju da je supstanca Bouman – Berk inhibitor proteaze (eng. Bowman Birk Inhibitor, BBI ) nagovestila u kliničkim ispitivanjima da ima potencijal da spreči određene vrste raka. Ideja da se ova ispitivanja rade na ljudima proizašla je iz dokaza o blagotvornim efektima BBI, uključujući i pretpostavke da BBI koji potiče iz velikih količina soje u tradicionalnoj japanskoj ishrani jeste glavni razlog niske stope smrtnosti od raka u Japanu. Međutim, sadašnji metod ekstrakcije BBI iz soje je dugotrajan i podrazumeva jake hemikalije. Naučnici su krenuli u potragu za zelenijim i više ekološkim načinom da dođu do supstance BBI.

Oni su otkrili da seme soje potopljeno u vodi na 50 stepeni oslobađa velike količine BBI koje se lako mogu izvući iz vode. Pokazalo se da je protein aktivan, testovi pokazuju da zaustavlja podelu ćelija raka dojke u laboratorijskoj posudi.