Osteopenija predstavlja rani znak smanjenja koštane mase. Ovo smanjenje koštane mase može i ne mora rezultirati osteoporozom.

Dakle, u slučaju osteopenije, gustina kostiju je manja od normalne, ali ne dovoljno da bi se proglasila oboljenjem koje je potrebno medikamentozno zbrinjavati.

Stoga, osteopenija predstavlja još uvek bezbedno stanje za kosti, dok osteoporoza može rezultirati spontanim koštanim prelomima, kao i brojnim drugim koštanim problemima.

Osteoporoza koja napreduje često dovodi do preloma kičmenih pršljenova, što vodi gubitku pokretljivosti i nezavisnosti pojedinca. Zato je od izrazitog značaja ustanoviti osteopeniju i sprečiti njenu dalju progresiju.

Kako se dijagnostikuje osteopenija?

Zdravlje kostiju najbolje se određuje merenjem njihove gustine. Gustina kostiju ukazuje na zastupljenost za kost veoma značajnih minerala, kao što je kalcijum.

Gustina kostiju prirodno dostiže svoj vrhunac oko 30-te godine života pojedinca. Tada, shodno starenju koštanih struktura, dolazi do demineralizacije kosti, čija brzina varira od osobe do osobe u zavisnosti od genetike, načina života i ishrane.

Telo tada reapsorbuje kalcijum i druge minerale iz kostiju. Ovaj proces slabi koštane strukture i čini ih sklonim osteopeniji i osteoporozi. Kosti postaju sklone frakturama i drugim oštećenjima.

Koji su riziko-faktori za nastanak osteopenije?

Riziko-faktori za nastanak osteopenije uključuju:

  • Ženski pol
  • Pothranjenost, anoreksiju
  • Nedostatak kalcijuma u ishrani
  • Fizičku neaktivnost
  • Pušenje
  • Genetsku predispoziciju
  • Zloupotrebu alkohola
  • Ranu menopauzu.

Osobe koje imaju osteopeniju najčešće nisu toga svesne. Nažalost, situacija pri kojoj se najčešće ustanovi ovaj problem jeste fraktura kosti (prelom).

Koštani prelom može ukazati i na već uznapredovalu osteoporozu.

Kako se osteopanija dijagnostikuje?

Najpouzdaniji način za postavljanje dijagnoze osteopenije i osteoporoze jeste merenje gustine kostiju DEXA skenerom (metodom tzv. dvostruke apsorpciometrije)

Rezultati su dostupni u vidu T-bodova, i to na sledeći način:

Zdrava kost-T bodovi su veći od 1

Osteopenija: T bodovi su između -1 i -2.5

Osteoporoza: T bodovi su ispod -2.5

Postoji još nekoliko testova pomoću kojih se uspostavlja dijagnoza osteoporoze. Jedan od tih testova je kvantitativan ultrazvuk, koji koristi zvučne talase kako bi osredio koštanu gustinu i snagu kosti.

Ipak, kako bi se uspostavila definitivna dijagnoza, potreban je pregled DEXA skenerom.

Ko treba da proveri gustinu kostiju?

Gustinu kostiju treba da provere sledeće grupe:

Žene starosti preko 65 godina

Žene starosti 60 godina koje imaju neke od nabrojanih faktora rizika

Žene koje su stupile u menopauzu pre očekivanog vremena (menopauza kod

žena započinje u proseku između 48-me i 50-te godine života)

Muškarci starosti preko 70 godina

 

Rizik od osteopenije kod mladih ženskih sportista

Među mladim sportistkinjama relativno često se javljaju poremećaji u ishrani, amenoreja-izostanak menstruacije, kao i osteopenija.

Ovi poremećaji predstavljaju sve veću zabrinutost, s obzirom da današnji mediji insistiraju na „savršenoj telesnoj težini“.

Ženski sportisti koji se takmiče u gimnastici, plesu, plivanju, klizanju i trčanju, pripadaju riziko-grupi za nastanak upravo amenoreje i osteopenije, s obzirom da streme mršavosti kao bitnim faktorom za postizanje rezultata u disciplinama kojima se bave.

Poznato je da ženski sportisti češće imaju problem izostanka menstruacije nego što je to slučaj u ženskoj populaciji. Izostanak menstruacije povezan je sa smanjenjem lučenja estrogena. Upravo ovo smanjenje povezano je i sa smanjenjem koštane mase.

Inače, niskokalorična ishrana je najčešći prethodnik poremećaja u ishrani. Stoga ishranu treba prilagoditi potrebama mišićnog i koštanog tkiva, a izbegavati restriktivne dijete koje smanjuju sadržaj vrednih minerala u kostima.

Kako sprečiti nastanak osteopenije i razvoj osteopenije u osteoporozu?

Izbalansirajte svoju ishranu. Putem hrane unosite što više vitamina D i kalcijuma. Namirnice bogate ovim nutritijentima su: mleko, jogurt, sir i brokoli.

Budite aktivni. Redovno šetajte, vozite bicikl i boravite na svežem vazduhu.

Izbegavajte pušenje.

Ukoliko konzumirate alkohol, ograničite njegovu upotrebu na 1-2 alkoholna pića nedeljno.

Ukoliko ste začeli menopauzu, konsultujte se sa lekarom oko uvođenja preparata koji će podržati zdravlje vaših kostiju u ovom, za ženu veoma delikatnom periodu.