Jedna četvrtina obolelih od raka pluća nemaju nikakve simptome kada im se dijagnostikuje rak. Ovi karcinomi se obično identifikuju slučajno kada se radi rendgen grudi iz nekog drugog razloga. Preostale tri četvrtine obolelih imaju neke simptome. Simptomi su posledica direktnih efekata primarnog tumora, posledica proširenja raka na druge delove tela (metastaza), ili poremećaja hormona, krvi, ili drugih telesnih sistema.

Simptomi raka pluća uključuju kašalj, iskašljavanje krvi ili šlajma boje rđe, umor, neobjašnjiv gubitak težine, učestale respiratorne infekcije, promuklost, šištanje, i lako gubljenje daha.

Kašalj

Novi kašalj kod pušača ili bivših pušača moguć su znak raka pluća.

Ako imate kašalj koji ne nestaje ili se pogoršava tokom vremena treba da odete kod lekara.

Iskašljavanje krvi (hemoptisis) javlja se kod značajnog broja ljudi koji imaju rak pluća. Bez obzira na količinu iskašnjane krvi, treba da odete kod lekara.

Bol u predelu grudi je simptom kod oko jedne četvrtine osoba sa rakom pluća. Bol je tup, i uporan.

Nedostatak daha obično nastaje zbog blokade u predelu pluća, sakupljanja tečnosti oko pluća (pleuralni izliv), ili kroz širenje tumora pluća.

Šištanje ili promuklost mogu sugerisati blokadu ili zapaljenje pluća koji mogu da prate rak.

Ponovljene respiratorne infekcije, poput bronhitisa i upale pluća, mogu biti znak raka pluća.

Simptomi metastatskog raka zavise od stepena i lokacije širenja raka. Oko 30-40% ljudi sa rakom pluća imaju neke simptome ili znake metastatske bolesti.

Rak pluća najčešće se proširi na jetru, kosti i mozak.

Metastaze raka pluća u jetri mogu izazvati žutu kožu i oči (žutica), ali ne mora izazvati bilo kakve primetne simptome u vreme dijagnoze.

Karcinom pluća koji je metastazirao na kosti uzrokuje bol u kostima, najčešće u kostima kičme (pršljenovi), butnim kostima i rebrima.

Karcinom pluća koji se širi u mozgu može izazvati poteškoće sa vidom, slabost jedne strane tela, i / ili napade.

Paraneoplastični sindromi su indirektni efekti raka koji se ne odnose se na direktnu invaziju raka. Simptomi uključuju:

  • Novo formiranje kostiju – posebno na krajevima prstiju, što može biti bolno
  • Visok nivo kalcijuma u ​​krvi
  • Krvni ugrušci
  • Nizak nivo natrijuma u ​​krvi