Liposukcija je uklanjanje masti iz skladišta ispod kože uz pomoć šuplje cevi od nerđajućeg čelika (koja se zove kanila) i moćnog vakuuma. Liposukcija se može obaviti uz upotrebu opšte anestezije ili lokalne anestezije.

Rizici Liposukcije

Pacijent mora da bude svestan sledećih činjenica:

• Previše liposukcije znači isisavanje prevelike količine masti, ili prevelik broj oblasti koje su tretirane. To su hirurške traume koje mogu izazvati opasne komplikacije.

• Nepotrebni su nepovezani hirurški zahvati na isti dan na koji se radi liposukcija jer je duga izloženost anesteziji opasna i može prouzrokovati komplikacije.

• Kao rezultat liposukcije često se dešavaju izobličenja kože. Često hirurzi ne posvećuju dovoljno pažnje detaljima. Na primer, ako hirurg pokušaja da uradi previše u jednom danu, i umori se, rezultat može biti aljkavost u radu, i nepoželjni kozmetički rezultati. Liposukcija se obavlja tako što se šuplja cev od nerđajućeg čelika umetne kroz rezove u koži i kroz nju se isisavaju masti. Veličina kanile može da utiče na glatkoću kože posle liposukcije. Upotreba velikih kanila ume da stvori nepravilnosti više nego mikrokanile (prečnik manji od 3 mm). Hirurzi koji rade liposukciju celog tela obično koriste veće kanile.