Artritis se može javiti u različitim formama.  On je prisutan u okviru mnogih stanja, uključujući psorijazni artritis, reumatoidni artritis, giht i osteoartritis.

Dva od ovih stanja- reumatoidni artritis(RA) i osteoartritis (OA) najčečšće zbunjuju pacijente.

Sledi 6 glavnih razlika između ova dva stanja:

                                                            I

Osteoartritis je oboljenje koje se razvija usled povećanog trenja i habanja hrskavica između kostiju koje čine zglob.

Zbog toga ovo oboljenje najčešće pogađa zglobove koji nose najveću težinu segmenata iznad njih.

Reumatoidni artritis je autoimuna bolest, što znači da je izazvana aktivnošću samog imuniteta obolele osobe. RA može da zahvati bilo koji zglob, bez obzira koliko je taj zglob koriščen i koliko je opterećen.

                                                           II

Reumatoidni artritis je praćen otokom u predelu zahvaćenog zgloba. Postoji i ukočenost koja se pogoršava posle odmora i može da traje 30 minuta ili više nakon što osoba ustane.

RA takođe uzrokuje umor i opšti osećaj slabosti.

Kod osteoartritisa ukočenost zgloba obično traje manje od 30 min nakon odmora. Bez obzira na to što postoji određeni stepen osetljivosti i bola u zglobu, on nije otekao niti crven. Simptomi su lokalizovani samo na zglobovima i ne pogađaju energetski nivo koji osoba poseduje.

                                                          III

Ostreoartritis se obično tretira antiinflamatornim lekovima koji suzbijaju bol. Mogu se primenjivati  i hijaluronske injekcije direktno u zahvaćeni zglob.

Reumatoidni artritis pored lekova koji imaju antiinflamatorni karakter- smanjuju inflamaciju(zapaljenje) zgloba, zahteva upotrebu lekova koji deluju na funkciju imunog sistema. U tu grupu medikamenata spadaju steroidi, neki lekovi iz grupe hemoterapije, antireumatski lekovi i nova klasa medikamenata- biološki lekovi.

                                                            IV

S obzirom da je RA autoimuna bolest, ona ne utiče samo na zglobove već i na organe tela. Pošto njegova simptomatologija nije uzrokovana upotrebom zgloba i njegovom opterećenosti, simptomi se javljaju simetrično, na zglobovima obe strane tela.

OA pogađa samo zglobove i počinje na jednoj strani tela na jednom zglobu, pa prelazi na druge zglobove.

                                                               V

Osteoartritis je uzrokovan preteranom upotrebom zgloba, i zbog ove činjenice od ovog oboljenja boluju osobe koje konstantno opterećuju svoje zglobove, kao što su fizički radnici, a oni najčešće spadaju u mlađu populaciju.

Reumatoidni artritis može da se pojavi kod osobe bilo koje starosne dobi. Češći je kod žena, a isto tako i simptomi su izraženiji kod ženske populacije.

                                                              VI

Osteoartritis se razvija i simptomi se pogoršavaju tokom dužeg perioda, kako koštano-zglobni sistem sve više stari i kako se opterećenje na zglobove povećava.

Nasuprot tome, reumatoidni artritis može dovesti do potpunog ukočenja zgloba i onesposobiti osobu za kretanje već  posle nekoliko nedelja ili meseci.