Povreda meniskusa predstavlja  čestu povredu kolena.

Meniskus (lat. meniscus) je disk u obliku latiničnog slova C, ili polumeseca , koji omogućava stabilnost kolenu balansirajući težinu tela preko kolena.

Svako koleno ima 2 mesniskusa ( jedan na spoljašnjoj ivici kolena, i jedan na unutrašnjoj).

Povređen meniskus izaziva značajan problem u funkciji Vašeg kolena.

Šta prouzrokuje povredu meniskusa?

Ova povreda obično je uzrokovana brzim okretanjem, pri čemu se koleno okreće oko svoje uzdužne osovine (rotacija), i to najčešće kad je stopalo fiksirano za podlogu, a koleno savijeno.

Oštećeje meniskusa može da se desi kada podižete nešto teško ili u toku sportske aktivnosti.

Ova povreda je najčešća povreda kolena u okviru sporta, jer su pokreti često nagli i u različitim pravcima, i tako često elastičnost meniskusa dolazi na probu.

Kako čovek zalazi u starije životno doba, slabi otpornost meniskusa na povrede, jer se njegova elastičnost vremenom smanjuje.


Simptomi:

 

Postoje 3 tipa povrede meniskusa, i svaki tip ima određene simptome. Pritom, postoje brojne varijacije, ali u cilju lakšeg rzumevanja, svešćemo težinu povrede na tri osnovne grupe.

Povreda prvog stepena:

 

Ukoliko je povreda manjeg obima, možete osećati blagi bol, uz prisustvo otoka.

Ovi simptomi obično isčezavaju nakon 2-3 nedelje.

Povreda drugog stepena

Umerena povreda. Izaziva bol na bočnim stranama ili u centru kolena. Oticanje se pogoršava tokom 2-3 dana. Prisutna je ograničena pokretljivost, kada želite da savijete koleno, a hod je obično moguć. Možete osetiti oštar bol kada pokušate da rotirate koleno ili da čučnete.

Ovi simptomi nestaju nakon 2-3 nedelje, ali mogu da se vrate ako rotirate ili previše forsirate Vaše koleno.

Bol se može vraćati i isčezavati  godinama, ako se ova povreda ne leči pravilno.

Povreda trećeg stepena

 

Teška povreda. Pri teškim povredama meniskusa, delovi razorenog meniskusa se mogu smestiti u zajednički prostor.To može učiniti da se Vaše koleno “zaključa”. Možda nećete moći da ga ispravite. Koleno je nestabilno , i “drhti” pri osloncu,a  može i da se dislocira bez upozorenja.

Stabilnost Vašeg kolena je izuzetno ugrožena!Otok i ograničenje pokreta se javljaju neposredno posle povrede, ili u toku 2-3 dana nakon povrede.

Ako ste stariji, Vaš meniskus je dotrajao, gubeći elastičnost koju je imao proteklih godina, i ne mora da postoji konkretan razlog zbog kog osećate bol u kolenima praćen slabim otokom. Prisutan je bol pri ustajanju iz čučnja, najčešće. Bol i slab otok su često jedini simptomi.

Dijagnostikovanje povrede meniskusa

 

Da biste smanjili mogućnost ponovnog povređivanja meniskusa, obavezno posetite lekara.

Ovo se naročito odnosi na osobe koje se bave sportom, jer ponovljene povrede mogu znatno da smanje njihovu funkcionalnost i na kraju da onemoguće bavljenje sportom.

Vaš lekar će Vas pitati o prošlim povredama i šta ste radili u trenutku kad je koleno počelo da Vas boli. Fizički pregled će omogućiti lekaru da utvrdi da li je povređeni meniskus uzrok bola u kolenu. Pregledaće oba kolena , i proveriti osetljivost na bol,  obim pokreta u zglobu kolena, i njegovu stabilnost.

Nekada postoji potreba da se sastanete sa ortopedskim hirurgom, ukoliko je povreda teža, u cilju detaljnijeg ispitivanja.

Podrazumeva se pregled rentgenom ( RTG). Ovi testovi mogu uključiti i NMR (nuklearnu magnetnu rezonancu), koja omogućava detaljan prikaz mesta povrede, kao  i to koliko je povreda ozbiljna.

Kako će lekar da tretira povredu, zavisi od njene lokacije, vrste  i težine.

To koliko ste stari i aktivni takođe utiče na izbor tretmana.

Lečenje obično uključuje:

  • Mirovanje,
  • Krioterapiju ( stavljanje leda na povređeno koleno),
  • Zavijanje kolena elastičnim zavojem ( da bi se prevenirali neželjeni pokreti.On omogućava adekvatnu fiksaciju kolena i sprečavanje novih povreda),
  • Elevaciju (podizanje noge na uzvišenje- npr na jastuke), kako bi se pod uticajem zemljine teže otok koji je na kolenu oslobađao tečnosti i tako smanjivao.
  • Fizikalnu terapiju.

Hirurško lečenje se vrši da bi se sastavili razdvojeni delovi meniskusa, koji su nastali njegovom povredom. Ono može podrazumevati i uklanjanje određenog dela meniskusa.

Male povrede na spoljašnjoj strani meniskusa često se izleče mirovanjem i fizikalom terapijom. Hirurško lečenje je dobar izbor za teže povrede, na spoljašnjoj ivici meniskusa.Rezultati operacije su bolji ako je povreda više udaljena od centra meniskusa.

Ova operacija je dobar izbor za mlade ljude sa ovom povredom, jer omogućava ponovnu nesmetanu funkciju kolena.

Međutim, stariji ljudi nemaju istu korist od ove operacij

Koliko će biti potrebno da se oporavite posle operacije zavisiće od tipa operacije koju ste imali. Plan oporavka uključuje odmor, vežbe hoda i specijalne vežbe, u saradnji sa Vašim fizioterapeutom.