Pankreas je žlezda koja se nalazi iza stomaka, a pored dvanaestopalačnog creva- prve sekcije tankog creva.

Pankreas ima dve glavne funkcije:

1. Lučenje digestivnih enzima u tanko crevo kako bi se pospešilo varenje ugljenih hidrata, proteina i masti.

2. Oslobađanje hormona, insulina i glukagona, u krvotok. Ovi hormoni su uključeni u metabolizam glukoze i regulišu skladištenje i iskorišćavanje hrane u svrhu energije potrebne organizmu za pravilno funcionsanje.

Pankreatitis je oboljenje zapaljenskog karaktera, pri kome se digestivni enzimi aktiviraju pre nego što se izluče u tanko crevo, pa napadaju ćelije pankreasa.

Akutni pankreatitis

Akutni pankreatitis je iznenadno zapaljenje pankreasa koje se razvija u kratkom vremenskom roku. U najvećem broju slučajeva, akutni pankreatitis je uzrokovan prekomernom upotrebom alkohola i pojačanim lučenjem žuči.

Ostali uzroci podrazumevaju medikamente, infekciju, traumu, metaboličke poremećaje.

U 30% slučajeva akutnog pankreatitisa, uzrok je nepoznat.

Težina ispoljavanja simptoma kreće se od blage nelagodnosti u predelu abdomena, do teškog, po život opasnog stanja.

Pored ovoga, većina slučajeva akutnog pankreatitisa oporavi se u potpunosti nakon sprovođenja odgovarajućeg tretmana.

Kod veoma teških slučajeva, akutni pankreatitis može dovesti do krvarenja u pankreasnoj žlezdi i sledstveno tome do ozbiljnih oštećenja tkiva, infekcije i formiranja ciste.

Ovako teško stanje može stvoriti uslove koji ugrožavaju druge vitalne organe, kao što su srce, pluća i bubrezi.

Hronični pankreatitis

Hronični pankreatitis najčešće se javlja  nakon epizode akutnog pankreatitisa i rezultat je stalne upale pankreasa.

U oko 45% slučajeva, hronični pankreatitis uzrokovan je dugotrajnom zloupotrebom alkohola.

Ostali uzroci uključuju cističnu fibrozu, genetsku uslovljenost pankreatitisa, pojačanu žuč, visoke vrednosti triglicerida u krvi i neke lekove.

Oštećenje pankreasa izazvano zloupotrebom alkohola može biti asimptomatsko godinama, a zatim će se teška forma simptoma akutnog pankreatitisa javiti bez najave. Ovi simptomi uključuju izražen abdominalan bol i gubitak funkcije pankreasa, što rezultuje abnormalnostima u varenju, kao i u nivou šećera u krvi.

Simptomi akutnog pankreatitisa:

1. Bol u gornjem delu abdomena koji iradira u leđa. Pacijenti ovaj bol opisuju kao dosadan, a koji se pojačava pri konzumiranju hrane, naročito one sa visokim sadržajem masti.

2. Natečenost i osetljivost u predelu abdomena

3 . Mučnina i povraćanje

4. Groznica

Simptomi hroničnog pankreatitisa

Ovi simptomi su slični simptomima akutnog pankreatitisa. Pacijenti tada često osećaju konstantan bol u gornjim partijama abdomena, koji se širi u leđa.

 

U pojedinim slučajevima, ovaj bol može onemogućiti osobi funkcionisanje.

Ostali simptomi mogu uključivati gubitak telesne težine uzrokovan smanjenom apsorpcijom hrane (malapsorpcija).

Malapsorpcija hrane se javlja jer pankreas ne luči dovoljno ezima za zadovoljavajuću razgradnju hrane. Takođe, može se razviti i dijabetes, ukoliko su pankreatitisom ćelije pankreasa koje proizvode insulin, oštećene.