Naslovna Forumi Seks informacija o kojoj vrsti bolesti se radi Odgovor na: informacija o kojoj vrsti bolesti se radi

mirela
Brojač objava: 0

ehokard uredne dimenzije srčanih šupljina bez ispada u globalnoj segmentnoj kontratilnosti ef=7

interarni parcijalni prolaps pmk bet bitnijeg uticaja na hemodinamiku blaže sklerofibrozne promjene aortnih kuspina uz lako ubrzan protok krvi do 1,4 m/sek

perikard uredan aorta anc.urednih dimenzija (ultrazvuk14.01.2013