Duša je najviši oblik ljudskog bića. Ona se ne razvija biološki kao mozak i ponašanje. Ali u drugim aspektima postoji neosporna sličnost: duša radi ispod površine, a plod njenog rada je promena u svesti.

Deca moraju da učestvuju u sopstvenom razvoju, tako što će aktivno učestvovati u istraživanju sveta i otkrivanju svojih potencijala. U duhovnom smislu, važi isto. Treba se aktivno interesovati za razvijanje duše, ili će rezultat biti inertan.

Oni koji tragaju za svojom suštinom, treba da traže samo unutar sebe. Svi smo voleli s vremena na vreme, osetili samilost, i ponašali se nesebično. Znamo razliku između budnosti i sna, u najmanju ruku nejasno, i znamo da je biti budan bolji osećaj.

Uprkos svim ovim svetlim trenutcima našeg postojanja, ono što nam nedostaje jeste kontinuitet. Epizode ​​dolaze i odlaze, a da nas ne dovedu do cilja, do definitivne promene.  Žaba i princ naseljavaju isto telo. Jedini način da pronađete doslednost je da neprestano pratite svoju suštinu, tj. da budete svesni ko ste zaista i da se na osnovu tog saznanja i ponašate.

Morate imati u vidu da ste vi ljubav, istina, bog.

Čak i ako biste uspeli da oponašate Isusa u svakom trenutku svog života,  ako niste pronašli svoju suštinu,ako niste otkrili pravog sebe krajnji rezultat bi bio nestvaran. Srećom, imitacija nije neophodna. Uklanjanjem prepreka i otpora koji skrivaju vašu suštinu, otkrićete sebi sebe.

Spoljašnji izgled obmanjuje jer se nevidljive promene dešavaju ispod površine, a kada urode plodom, svesno ćete znati da se nešto dogodilo, da ste se promenili.