HCG je hormon trudnoće koji proizvodi placenta i koji ulazi u krv ubrzo nakon implantacije. Test trudnoće detektuje ovaj hormon. HCG dospeva u krv oko nedelju dana posle ovulacije i oplođivanja jajne ćelije, kada se embrion usađuje u zid materice i placenta se spaja sa sluzokožom materice.

hCG ispod 5 mIU / ml: Negativan rezultat. Osoba nije trudna.

hCG između 5-25 mIU / ml: Ne može se reći sa sigurnošću da li je osoba trudna ili ne. Treba ponoviti test za par dana.

hCG veći od 25 mIU / ml: Osoba je trudna!

Rani simptomi i znaci trudnoće se razlikuju od jedne do druge osobe i od jedne do druge trudnoće. Najznačajniji rani znak trudnoće je izostanak menstruacije. Najsigurniji znak je pozitivan test na trudnoću.

Jedna vrednost hCG-a ne govori mnogo o održivosti trudnoće i postoji širok opseg normalnih nivoa hCG-a u trudnoći. Normalan rast hCG-a tokom nekoliko dana pre šeste nedelje trudnoće obično ukazuje na održivu trudnoću. U principu, najbolji pokazatelj zdrave trudnoće, osim normalnog porasta hCG-a je dobar rad srca fetusa posle 6-7 nedelja.

Glavna funkcija hCG-s je da podrži proizvodnju progesterona kada dođe do začeća. HCG se može otkriti u urinu i u krvi. U krvi se može otkriti nekoliko dana ranije nego u mokraći.

HCG test krvi se meri kvantitativno, što znači da dobijete brojčanu vrednost u mIU / ml.

Informacije o hCG-u

1. hCG-a se meri u mili-međunarodnim jedinicama po mililitru (mIU / ml)

2. Postoji širok opseg normalnih nivoa hCG-a i vrednosti i vrednosti se razlikuju u krvnom serumu i u urinu.

3. Nivoi hCG-a u krvi nisu naročito korisni za testiranje održivosti trudnoće ukoliko je nivo hCG-a iznad 6,000 i / ili posle 6-7 nedelja trudnoće. Umesto toga, da bi se bolje testiralo zdravlje trudnoće, treba uraditi sonogram koji potvrđuje prisustvo fetalnog otkucaja srca. Kada se vidi srce ploda, dalje se ne preporučuje proveravanje zdravlja trudnoće putem hCG nivoa.

4. Nivo hCG-a u mokraći obično je manji od nivoa hCG-a u krvi.

5. Testiranje nivoa hCG-a u krvi je mnogo osetljivije nego u urinu. To znači da test krvi može pokazati trudnoću nekoliko dana pre testa urina, čak 2-3 dana nakon implantacije ili 8-9 dana nakon oplođivanja jajne ćelije.

6. Test urina kvalitativno meri hCG, što znači da je rezultat ili „pozitivan“ ili „negativan“. Negde u vreme prve propuštene menstruacije (14 i više dana nakon ovulacije), preko 95% testova na trudnoću su obično pozitivni.

7. Oko 85% normalnih trudnoća će imati uduplane nivoe hCG-a svakih 48 – 72 sata. Kako trudnoća napreduje, vreme koje je potrebno da se nivo udvostruči može se povećati na oko 96 sati.

8. Nemojte pridavati preveliki značaj nivoima hCG-a. Normalna trudnoća može imati nizak nivo hCG-a i proizvesti savršeno zdravu bebu. Rezultati ultrazvuka posle 5 – 6 nedelja su mnogo precizniji nego izmereni nivoi hCG-a.

9. Nivo hCG-a manji od 5 mIU / CC obično znači negativan rezultat, preko 25 mIU / cc je obično pozitivan rezultat, između 5 i 25 mIU / CC je „nesiguran“ što znači da se na osnovu tog rezultata ne zna da li postoji trudnoća.

10. hCG nivoi su veći kod žena koje nose ženski fetus u odnosu na žene koje nose muški fetus, pa je moguće da test na trudnoću postane pozitivan kasnije kod žena koje nose muški fetus.

11. Pomoću transvaginalnog ultrazvuka trebalo bi da može da se vidi gestacijska kesa kada je nivo hCG-a između 1.000 i 2.000 mIU / ml. Pošto se nivoi mogu razlikovati toliko da se pogrešno utvrdi datum začeća, ne bi trebalo raditi dijagnozu ultrazvukom dok nivo hCG-a ne bude 2000.

12. Jedno čitanje nivoa hCG-a nije dovoljno za davanje većine dijagnoza. Kada se ispituje zdravlje trudnoće, treba raditi više ispitivanja hCG-a sa razmakom od par dana da bi se dobila tačnija procena.

13. hCG nivoe ne treba koristiti za procenjivanje datuma začeća, jer ovi brojevi mogu značajno da variraju.

Postoje dva osnovna tipa hCG testova. Kvalitativni hCG test samo proverava da li je hCG prisutan u krvi.

14. Osim za dijagnozu trudnoće, HCG se koristi za praćenje trudnice nakon pobačaja i za praćenje vanmaterične trudnoće, kao i za praćenje stanja nakon hidatiformne mole.

15. Implantacija se dešava već 6 dana posle ovulacije i oplodnje (obično oko 9 dana nakon ovulacije), tako da se hCG može naći u krvi već 8-9 dana nakon ovulacije / oplodnje.

Trudnice obično imaju koncentraciju hCG-a najmanje 10-50 mIU / cc, 7-8 dana nakon implantacije.

17. Test koji pokazuje nivo hCG-a između 5 i 25 mIU / cc zahteva ponavljanje u roku od 2-3 dana. Ako se nivo hCG-a povećava to je dobar znak, ali ako se smanjuje ili ostaje isti, onda je to znak da trudnoća nije uspela.

18. HCG-monitoring je koristan za procenu trudnoće pre nego što se vidi srce fetusa (pre 6-7 nedelja nakon začeća), za odbacivanje mogućnosti vanmaterične trudnoće ili pobačaja.

19. U vanmateričnoj trudnoći, hCG manje raste nego u normalnoj trudnoći.

20. U neodrživoj trudnoći takođe raste sporije.

21. Kada je nivo hCG-a iznad 1,000-1,500 mIU / ml, vaginalni ultrazvuk obično identifikuje prisustvo intrauterine trudnoće (unutar materice).

22. U prvih 2-4 nedelja nakon oplodnje, hCG se udvostručuje svakih 48-72 sata.

23. Povećanje od 60% u 48 sati se još uvek smatra normalnim.

24. Kada je ispod 1200 mIU / ml hCG se udvostručuje svakih 48-72 sata.

25. Kada je IhCG između 1.200 i 6.000 mIU / ml, obično je potrebno 72-96 sati da se udvostruči.

26. Kada je hCG  iznad 6.000 mIU / ml, potrebno je više od četiri dana da se on udvostruči.

27. Više od dve u tri normalne trudnoće imaju dupliranja hCG-svakih 72 sata.

28. Postoje široke varijacije normalnog nivoa hCG-a. HCG  koji se ne duplira svakih dva do tri dana ne mora da ukazuje na problem.

29. Maksimalni nivo se obično postiže do 10. ili 11. nedelje.

30. Posle 10 nedelja, hCG se smanjuje.

31. Normalne vrednosti hCG-a variraju i do 20 puta između različitih trudnoća.

32. Jedna vrednost hCG-a ne daje dovoljno informacija o održivosti trudnoće.

33. Trudnoće koje se završavaju pobačajem i vanmaterične trudnoće imaju manje nivoe hCG-a, ali često na početku pokazuju normalne nivoe.

34. Neke normalne trudnoće imaju prilično nizak nivo hCG-a – i proizvedu savršeno nomalne bebe.

35. Kada se uoči fetalna aktivnost ultrazvukom kod pacijenata kod kojih je sve u redu, šanse za normalan porođaj su oko 95%.

36. Normalni nivoi hCG-a mogu se u značajnoj meri razlikovati od osobe do osobe. Posle 5-6 nedelja trudnoće, sonogramski nalazi mnogo više mogu predvideti dalji tok trudnoće nego nivoi hCG-a. Kada se zabeleži rd srca, većina doktora će dalje pratiti rad srca pre nego meriti nivo hCG-a.

37. Nakon injekcije hCG-a (Profasi, Pregnil) da bi se pokrenula ovulacija ili produžila lutealna faza, tragovi hCG-a mogu da ostanu u telu 14 dana ili duže nakon poslednje injekcije hCG-a. To može dati lažno pozitivan test na trudnoću.

38. Dva uzastopna testa krvi kojima se meri hCG mogu utvrditi da li hCG potiče od injekcije ili trudnoće. Ako se nivo hCG-a povećao na drugom testu, verovatno ste trudni.