U ljudskom organizmu, vitamini i minerali ne služe samo kao podrška imunitetu, već mogu imati značajnog udela u dostizanju i održavanju zdrave telesne težine.

Nedavna naučna istraživana  potvrđuju postojanje složene veze između telesne težine pojedinca i vitaminsko-mineralne snabdevenosti njegovog organizma.

Nadoknadom pojedinih vitamina i minerala u ishrani, među kojima se naročito izdvaja vitamin A, vrši se svojevrsan podsticaj metabolizma masnoće.

Jedna američka studija obuhvatila je 18 000 Amerikanaca, koje je pratila sedam godina i došlo se do zaključka da, u poređenju sa ispitanicima koji imaju zdravu telesnu težinu, gojazni ispitanici u organizam unose 5-12% manje svih mikronutritijenata.

Takođe, utvrđeno je da su, u odnosu na ispitanike sa zdravom telesnom težinom,  gojazni ispitanici imali najčešće deficit vitamina A, C , D, E, magnezijuma i kalcijuma u organizmu.

 

  • Objašnjenje:

Svaki od ovih vitamina i minerala ima specifične funkcije u organizmu, od kojih su neke povezane sa metabolizmom masti i kontrolom gladi.

Tako je funkcija vitamina  A u organizmu povezana sa regulacijom metabolizma masnih ćelija i s tim  u vezi-hormona. To je razlog zbog koga vitamin A može dati doprinos dostizanju i održavanju zdrave telesne težine.

 

______________________________________________________

Rezervišite svoj termin za  kvanti pregled celog organizma po specijalnoj promotivnoj ceni i konsultujte se sa stručnim licem oko najzdraivjih i najefikasnijih načina da nadoknadite vama faleće vitamine i minerale i ubrzate metabolizam na brz, efikasan i prirodan način. 

To možete učiniti putem sledećeg članka koji se bavi temomkvantna analiza popusti!

______________________________________________________

 

Za vitamin D se smatra da ima uticaj na oslobađanje leptina (hormona koji kontroliše osećaj gladi, kao i količinu masti koja se skladišti u organizmu). Zato, nedostatak ovog vitamina u organizmu može imati nepovoljan uticaj na telesnu težinu pojedinca.

Studije su takođe pokazale da čak 40% svih odraslih osoba ne unosi optimalne vrednosti vitamina A, C, D, E, kalcijuma i magnezijuma.

Zato je važno pobrinuti se o adekvatnom unosu ovih esencijalnih vitamina i minerala u organizam.