Izloženost očiju supstancama kao što su polen, prašina, životinjska dlaka ili spore plesni, može uzrokovati pojavu crvenila, svraba i vodenastog izgleda očiju. Ovi simptomi često ukazuju na alergijski konjuktivitis. Alergijski konjuktivitis predstavlja upalu koja nastaje kao rezultat alergijske reakcije na neki od nabrojanih alergena.

Sa unutrašnje strane očnih kapaka i na spoljnom omotaču oka nalazi se membrana koja se naziva konjuktiva. Ona je podložna iritaciji od strane alergena, posebno tokom polenske sezone.

Alergijski konjuktivitis je sasvim uobičajena pojava i pogađa petinu stanovništva. On predstavlja reakciju tela na supstance koje telo smatra kao potencijalno štetne za organizam.

Vrste alergijskog konjuktivitisa

Alergijski konjuktivitis se ispoljava u vidu dva glavna oblika, i to kao akutni konjuktivitis i hronični konjuktivitis.

Akutni alergijski konjuktivitis predstavljen je simptomima koji traju kratko i najčešće se javlja tokom polenske sezone. Očni kapci iznenada oteknu, svrbe i peku. Uz ove simptome često se javlja i curenje iz nosa.

Hronični alergijski konjuktivitis može trajati čitave godine, bez obzira da li je u toku polenska sezona ili ne. On predstavlja odgovor na alergene kao što su hrana, prašina, životinjska dlaka. Pečenje i svrab očiju, kao i osetljivost na svetlost najčešći su simptomi hroničnog alergijskog konjuktivitisa.

Ko je u najvećem riziku od alergijskog konjuktivitisa?

Kod osoba koje već pate od određenih vrsta alergije izložene su većem riziku od razvijanja alergijskog konjuktivitisa. Alergije pogađaju 10-20% ukupnog stanovništva, i to sve starosne grupacije. Ipak, najčešće se javljaju kod dece i tinejdžera. Osobe koje pate od alergije, a žive u mestima sa visokim sadržajem polena u vazduhu, izložene su većem riziku od razvijanja alergijskog konjuktivitisa.

Uspostavljanje dijagnoze alergijskog konjuktivitisa

Lekar će izvršiti pregled očiju i postaviće pacijentu nekoliko pitanja koja su vezana za istoriju ispoljavanja simptoma konjuktivitisa (učestalost reakcija i uslovi pod kojima one nastaju, porodična anamneza), Crvenilo beonjača i promene na unutrašnjosti kapaka predstavljaju vidljive znake konjuktivitisa.

Lekar će zatim izvršiti neki od sledećih testova:

Alergo-test, kojim se koža izlaže specifičnim alergenima, pri čemu nastaju reakcije tipa oticanja i crvenila zona kontakta kože sa alergenima.

Analiza krvi-u cilju provere koncentracije antitela u krvi-antitela predstavljaju specijalnu vrstu proteina koju telo proizvodi kako bi se zaštitilo od alergena. Telo alergene prepoznaje kao štetne za organizam i tada se javljaju alergijske manifestacije.

Uzimanje uzorka sa tkiva konjuktiva, kako bi se ispitale bele krvne ćelije. Eozinofili su bele krvne ćelije koje se aktiviraju kada postoji alergija na određenu supstancu iz spoljne sredine.

Tretman alergijskih reakcija

Lečenje alergijskog konjuktivitisa u kućnim uslovima podrazumeva kombinaciju preventivnih strategija i aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje simptoma.

Ove strategije podrazumevaju:

-Zatvaranje prozora u jeku polenske aktivnosti

-Redovno brisanje prašine

-Upotrebu  jonizatora, koji prečišćava vazduh u kućnim prostorijama

-Izbegavanje upotrebe hemikalija za čišćenje koje imaju jak miris i koje zagađuju vazduh i čine ga teško podnošljivim za disanje.