Otprilike polovina ljudi sa multiplom sklerozom će iskusiti neke probleme sa kognitivnom funkcijom. Kod većine ljudi, to znači usporeno razmišljanje, smanjena koncentracija, i smanjena memorija. U samo oko 5% do 10% pacijenata sa multiplom sklerozom problemi sa kognitivnim funkcijama su toliko veliki da znatno umanjuju njihovu sposobnost da obavljaju svakodnevne poslove.

U većini slučajeva, teškoće sa kognitivnim sposobnostima javljaju se kasnije u toku bolesti. Međutim, postoje slučajevi gde se problemi javljaju mnogo ranije, a ponekad su prisutni od samog početka bolesti.

Kako da znam da li imam problema sa razmišljanjem i drugim kognitivnim funkcijama?

Prvi znaci oštećenog razmišljanja su najčešće suptilni i obično se prepoznaju samo u retrospektivi i često od strane članova porodice ili voljene osobe. Oni uključuju:

  • Teškoće u pronalaženju prave reči da se izrazite.
  • Problemi sa pamćenjem.

Kako se dijagnostikuje smanjena kognitivna sposobnost?

Ako imate kognitivne teškoće, važno je da o tome razgovarate sa svojim lekarom. Prvo će lekar utvrditi da li postoji neki drugi zdravstveni problem osim multiple skleroze koji uzrokuje kognitivne teškoće. To mogu biti normalni proces starenja, lekovi ili depresija.

Kako se tretira smanjena kognitivna sposobnost kod multiple skleroze?

Na osnovu rezultata ispitivanja, radni terapeut, govorni patolog, ili neuropsihijatar mogu vam preporučiti niz vežbi i tehnika koje će vam pomoći da bolje izađete na kraj sa kognitivnim problemima.

Retko, problemi sa razmišljanjem, pamćenjem i sl. postanu dovoljno ozbiljni da osoba mora da prima stalnu negu ili ne može da živi kod kuće.

Novija istraživanja

Tokom poslednjih nekoliko godina, bilo je mnogo istraživanja koji traže načine da poboljšaju ili stabilizuju kognitivnu disfunkciju. Neka od ovih istriživanja ispituju da li lekovi koji kontrolišu multiplu sklerozu mogu i da uspore napredovanje kognitivne disfunkcije.

Istraživanja su se bavila i drugim tretmanima koji mogu da dovedu do privremenog poboljšanja kognitivnog funkcionisanja. Lekovi za Alchajmerovu bolest ovde igraju značajnu ulogu, ali su potrebna dalja istraživanja.