Mobilni telefoni ne izazivaju tumore na mozgu, ali dugoročna istraživanja su i dalje potrebna.

Postoji nekoliko studija koje pokazuju povećan rizik od tumora na mozgu ako osoba koristi mobilni telefon, ali te studije nisu dobro osmišljene i pouzdane.

Dugoročni efekti upotrebe mobilnog telefona još nisu poznati, upozoravaju naučnici. Retko koji ispitanik u istraživanjima je koristio mobilni telefon više od jedne decenije.

Najnoviji rezultati

Učesnici u studiji bili su 427 osoba sa tumorom na mozgu i 822 nasumično izabranih osoba bez tumora na mozgu. Studija je sprovedena u Danskoj. Svi ispitanici bili su odrasli ljudi kojima je rak dijagniziran 2000-2002. Istraživači su imali podatke o korišćenju tlefona 27 obolelih ispitanika i 47 zdravih.

Kod obolelih, mesto na kome se razvio tumor nije se češće nalazilo na strani glave na kojoj se drži telefon.

Mere opreza za decu, odrasle i vozače

I dalje se savetuje oprez kod korišćenja mobilnih telefona jer se još uvek ne znaju dugoročni efekti. To važi i za decu i za odrasle.

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje smanjuje pažnju vozača i izaziva njegovu sporiju reakciju na ono što se dešava oko njega u saobraćaju.